Jdi na obsah Jdi na menu
 


Putování s Perlou

15. 6. 2006

Island je zajímavé místo, ale ne pro toulavého psa, který neustále hledá, kde by se schoval před deštěm a zimou a něco do žaludku. Tento pes, černý elegán, který před třemi lety utekl od lidí, kteří ho odvezli od jeho rodiny, když mu byly dva roky, a nechávali ho někdy o hladu, někdy mu dali jen několik kousků chleba, ale jinak pro ně byl vzduch, hlavně, že se jim po pozemcích netoulali cizinci a neotravovali je. I pod srstí bylo vidět, že je hubený. Nyní navštívila Island dívka z Finska, která se jmenovala Kajza. Přijela s několika přáteli na výpravnou cestu na koních, na které je doprovázeli dva místní chlapci. Jeden se jmenoval Ragnar a druhý, starší, se jmenoval Bjerny. Na cestách je doprovázela bílá fenka křížence, která patřila Ragnarovi a slyšela na jméno Perla. Jejich cesta měla trvat týden, kdy měli přejet několikery hory a mnoho kilometrů. Vždy měli přespávat v chatách, podle kterých byla cesta naplánovaná. Kajza a jedna členka party, Anet, se neměly moc rády, ale vycházely spolu pro klid ostatních. A byla to Anet, kdo od začátku mluvil o Ragnarovi, i když bylo zřetelně vidět, že jemu se víc líbí a zamlouvá Kajza. Ta se však chovala rezervovaně, právě proto, že Anet o Ragnarovi neustále mluvila, i v jeho přítomnosti. Kajza byla šťastná, když seděla na koni a neměla Anet vedle sebe. Ragnar se snažil se jí přiblížit přes koně a vycházelo mu to, ale jen když nebyla Anet nablízku. Perla Ragnara všude doprovázela. Kajzu si získala ihned. Její ladnost, krása a vychovanost. A také její láska k Ragnarovi. Kajza se několikrát dala s Ragnarem do řeči a dozvěděla se, jak k ní Ragnar přišel: „Před necelými čtyřmi lety, na podobné výpravě, ji našel jeden z Obrazekturistů jako malé bílé klubíčko, které sotva umělo chodit. Já jsem se rozhodl, že se ho pokusím zachránit, ale bratr Bjerny se mi to snažil rozmluvit, že takové malé štěně nepřežije. Pro své bělostné zbarvení dostala i své jméno. Spávala se mnou na posteli ve spacáku, jedla to samé co já. Pak začala sama ťapkat po jedné chatě a všude chodila za mnou. Pak rostla a vyrostlo z ní tohle nádherné zvíře. Dobře hlídá a několikrát nás zachránila před zdivočelými psi, kteří občas napadají koně." Kajza s obdivem sledovala, jak Perla lehce kluše vedle koní a očividně jí to vyhovuje a je spokojená. Večer přijeli k chatě, kde přenocovali a ráno se vydali na další etapu cesty. O hodinu později si Kajza všimla velkého mohutného psa a opatrně na něj upozornila Bjernyho a Ragnara. Oba se ohlédli a když spatřili psa, usmáli se a začali vyprávět: „Tento pes je živá legenda ostrova, poslední dva a půl roku doprovází každou naší výpravu a hlídá nás, ale nikdy se nepřiblíží na víc než na 30 metrů. Přibližně před rokem, zachránil malé děcko před divokými psi, kteříObrazek děcko napadli. Dva měsíce potom se popral s pumou, která napadla stádo koní. Odehnal ji. O dva dny později ji lidé našli s prokousnutým hrdlem. Samozřejmě, že by se mohlo říct, že ji zakouslo něco jiného, ale jiné zvíře, které by to dokázalo, tu není. Za další čtvrt roku se pes objevil v jiné části ostrova a znovu zachránil dítě. Spadlo do rokle a on k němu přivedl lidi, přestože se jim vyhýbá, jak jen může. Zatím poslední záchranářský kousek tohoto psa je záchrana lidí z hořícího domu asi před dvěma měsíci. Zachránil rodiče, devítiletého a pětiletého chlapce, a devítiměsíční holčičku, kterou vynesl v zubech jako první." Kajza byla uchvácena. Ten pes byl nejen krásný, ale i užitečný. Ragnar si všiml, že se Kajza stále otáčí a pozoruje psa. A také zaostávala za skupinou, i když se do té doby snažila jet vpředu. Kajza dala skupině náskok, pak zastavila koně a slezla. Ragnar ji zahlédl a domluvil se s Bjernym, že on zůstane u Kajzy a Bjerny ostatní doprovodí do chaty. Tak se také stalo. Ragnar seděl na koni asi 30 metrů od Kajzy a sledoval její chování. Kajza mezitím pustila koně a otočila se k psovi. Ten zůstal stát a pozoroval ji stejně, jako ona jeho. Pak vytáhla z kapsy sendvič. Pes se nehnul z místa a stále se jen díval. Takto se na sebe dívali pár minut, když pes udělal nečekaný krok, až se Kajza i Ragnar lekli. Pes udělal několik dalších kroků a zastavil se asi tři metry od Kajzy. Pak, jakoby si uvědomil, co dělá, se otočil a rozběhl se pryč. Po padesáti metrech se opět zastavil, otočil se, lehl si a díval se na Kajzu. Ragnar i Kajza pochopili, že dneska sbližování skončilo a pes už znovu tak blízko nepřijde. Kajza opět nasedla na koně a vydali se za ostatními do chaty. Jakmile se rozjeli, pes se vydal za nimi. Perla, která stále byla Ragnarovi po boku, psa zatím ignorovala. Když dojeli do chaty, Anet se hned vrhla Ragnarovi do náruče. Ten se ale chystal pozvat Kajzu do horkých pramenů, které utvořili malé jezírko asi 60 metrů od chaty. Nakonec Anet Ragnara přemluvila a odešli k pramenům spolu. Kajzu tam přivedl Bjerny. Kajza sice neochotně, ale přesto se ponořila do vody. Anet hned šla k ní a vyzvídala, kde se s Ragnarem tak dlouho zdrželi. Kajza však o psu mlčela. Ragnar totiž také neřekl nic. Anet se naštvaně zvedla a odešla do chaty. Ragnar se opatrně přiblížil ke Kajze a začali se bavit o psovi a dnešním pokusu ho přilákat. Perla, která samozřejmě byla u nich, začala najednou vrčet. Ragnar se začal rozhlížet a pak ukázal Kajze jejich doprovodného psa. Pes seděl na druhém břehu a pozoroval je. Najednou se Kajza zvedla a zavolala: „Shadow". Pes naklonil hlavu na stranu, lehl si a blafnul. Perla, která byla připravená Ragnara chránit, si spokojeně lehla, položila si hlavu na přední packy a přivřela oči. Od té doby říkali psovi Shadow. Druhý den je pes doprovázel už od rána a sledoval každý Kajzin pohyb. Ragnar je pozoroval oba dva. Při jedné přestávce se Kajza vydala o dvacet metrů zpátky a rozhlížela se. Shadow se jí hned ukázal. Znovu vytáhla svačinu a pozorovala psa. Ten stál dvacet kroků od Kajzy a sledoval sáček se svačinou. Kajza si sedla na zem. Najednou Shadow udělal několik skoků a zastavil se metr před Kajzou. Ragnar, který se vydal za Kajzou, se zastavil patnáct kroků od Kajzy a pozoroval psa. Shadow natáhl hlavu a opatrně nasával její pach. Pak snědl chleba, který Kajza položila na zem před sebe. Potom zvedl hlavu a podíval se na Ragnara. Také jeho pach nasál. Pak se otočil a lehkým krokem odešel. Oba se vrátili k výpravě a Anet se vrhla na Ragnara. Ragnar se jí pokoušel zbavit, ale marně. Anet mu nedalaObrazek pokoj. Neustále chodila za ním, stejně jako Perla. Pak se výprava zvedla a všichni jeli do další chaty. Tam dorazili o něco dříve než počítali. Anet se od Ragnara nehnula a neustále ho obletovala. Kajza už to nevydržela, odvrátila se od nich a s očima plných slz odešla ke koním. Tam si sedla ke stromu a pozorovala koně v ohradě. Najednou ucítila na ruce letmý dotek, až se lekla a podívala se za sebe. Když otočila hlavu, dívala se do očí Shadowovi. Přišel za ní, jakoby věděl, že je jí smutno. I Kajza se do Ragnara zamilovala, ale Anetin zájem o něj ji hrozně vadil a odrazoval. Kajza se znovu zadívala na koně a její pozornost upoutal tmavě hnědý hřebeček, který ostatní koně provokoval. Shadow si lehl vedle Kajzy a hlavou šťouchl do její ruky. Kajza nevědomky zvedla ruku a začala hladit Shadowa po hlavě a zádech. Po chvilce si teprve uvědomila, že hladí psa, který se donedávna lidem vyhýbal a nechtěl se k nim přiblížit, protože mu lidé museli dost ubližovat. Ragnar, kterému se podařilo zbavit se Anet, se vydal Kajzu hledat. Překvapeně zůstal stát na konci ohrady a sledoval Kajzu, jak hladí Shadowa a ten je očividně spokojen. Shadow ucítil Ragnara a otočil hlavu k němu. Kajza ucítila, že se pes hnul a podívala se stejným směrem. Uviděla Ragnara, jak je překvapeně pozoruje. Nepatrným gestem ho pozvala k sobě. Ragnar udělal několik kroků, když se vedle něj vynořila Perla a skočila na Shadowa. Ten se nedal zahanbit a útok opětoval. Oba psi se začali prát. Kajza i Ragnar nechápavě koukali, proč se psi perou. Najednou byli oba psi od sebe a výhružně na sebe jen vrčeli. Ragnar přiskočil k Perle a chytil ji za obojek. Kajza, která držela v ruce ohlávku jednoho z koní, ji přehodila Shadowovi přes hlavu a začala na něj mluvit. Pes zareagoval okamžitě a přestal se o Perlu zajímat. RObrazekagnar ji odvedl do chaty, kde ji zavřel. Pak se vrátil ke Kajze. Ta ještě pořád držela Shadowa na ohlávce. Ragnar se pomalu přiblížil, opatrně vyndal Kajze ohlávku z ruky a sundal ji Shadowovi z krku. Pes se však ani nehnul. Stále seděl vedle Kajzy a sledoval ji. Kajza byla v šoku. Dva psi, které měla velice ráda, se mezi sebou perou. Potom Ragnar vytáhl z kapsy starý Perlin obojek, který chtěl vyhodit, a podal ho Kajze. Ta ihned pochopila. Vzala obojek do rukou a několikrát ho promnula mezi prsty, aby získal její pach. Pak ho opatrně nasadila Shadowovi na krk. Pes obojek znal a tak mu nedělalo problém nosit ho. S vodítkem to bylo horší, protože byl přivazován k boudě. Pokud držel vodítko Ragnar, nebyl pes k udržení, neustále skákal, štěkal, škubal sebou a pokoušel se mu vytrhnout, ale pokud držela vodítko Kajza, pes se choval skvěle. Poslušně chodil vedle Kajzy vlastně i bez vodítka, ale občas bylo potřeba mít psy přivázané na vodítku a tak na to chtěli Shadowa předem připravit. Následující den se vydali na další úsek cesty. Perla na vodítku u Ragnara vpředu výpravy, Shadow na volno u Kajzy výpravu uzavíral. Toto jejich rozestavení vyhovovalo Anet, která špatně snášela, že Ragnar a Kajza jsou stále vedle sebe a že si tak dobře rozumějí. Kajza stále přemýšlela, jak dát psy dohromady, aby se nepraly a zvykly si na sebe. Při těchto úvahách ztratila pojem o tom, kde a s kým je a nechala koně jít pomalu. Najednou si uvědomila, že všichni jsou pryč a ona zůstala sama. Jen Shadow byl vedle ní, ale ten cestu do chaty neporadí. Kajza nevěděla, co má dělat. Najednou Shadow zneklidněl, stále se rozhlížel kolem sebe a zničehonic se rozběhl pryč. Kajza ho volala k sobě, ale on neslyšel. Po několika minutách  se v dálce objevilo pět psů, kteří se blížili ke Kajze. Z jejich chování bylo poznat, že to nejsou domácí mazlíčci, ale zdivočelé bestie. Kajza pobídla koně a snažila se jim ujet, ale kůň už byl unavený. A psi se přibližovali. Už koně a Kajzu obklíčili, když se na pláni, kde se Kajza snažila bojovat se psi, objevil Shadow a vedle něj běžela Perla. O několik desítek metrů za nimi jeli Ragnar a Bjerny. Shadow s Perlou dorazili dříve a začali se s divokými psi prát. Ragnar vytáhl pušku a začal střílet. Jednoho z divokých psů zastřelil. Pak zamířil na dalšího a vystřelil, ale bohužel poranil přitom i Shadowa. Ten začal krvácet a rozběhl se pryč. Ostatní divocí psi už byli na útěku. Kajza si vzala Bjernyho koně, protože ten její měl poraněné nohy od psů a rozjela se za Shadowem. Ragnar pobídl svého koně a pustil se za Kajzou. Bjerny chytil poraněného koně za uzdu a pomalu ho odváděl do stáje chaty. Kajza se hnala za Shadowem, ale pes byl rychlejší a pomalu, ale jistě zvětšoval svůj náskok, až se ztratil Kajze z dohledu. Ragnar jel za ní. Kajza koně zastavila a rozhlížela se po zemi, jestli neuvidí krev. Pak zahlédla kapku krve a chtěla se rozjet po stopě, ale Ragnar chytil uzdu jejího koně a snažil se Kajzu přesvědčit, že Shadowa nenajde. On to tam zná lépe a lépe se orientuje, takže bude lepší, když ho nechá jít. On se k ní vrátí. Kajza mu vmetla do tváře, že to byl on, kdo Shadowa zranil a ona ho musí najít, aby nezemřel. Chtěla pokračovat v cestě. Ragnar ji však nepustil. Kajza mu ukázala krev v trávě a Ragnar souhlasil, že smí jet dál, ale jen spolu, sama nepojede. Tak se rozjeli po stopách krve. Jeli asi hodinu, když Kajza zahlédla, jak se Shadow snaží zmizet mezi stromy, co nejdále od nich. Kajza pokynula Ragnarovi, aby zůstal stát a dál jela sama. Ujela patnáct metrů a zavolala Shadowa k sobě. Ten sice otočil hlavu za hlasem, ale pokračoval v cestě. Kajza sesedla z koně a rozběhla se za Shadowem pěšky. K jejímu překvapení však Shadow na ni začal vrčet, sotva se přiblížila na několik kroků. Kajza se zastavila a neustále na Shadowa mluvila. Ten sice reagoval na hlas, ale stále ji nenechal se k němu přiblížit. Kajza na něj mluvila stále naléhavějším hlasem, až nakonec podlehl a přestal vrčet. Zřejmě zapůsobilo zranění nebo vyčerpání, a Shadow, v ten moment, změnil způsob svého myšlení a svůj postoj vůči několika málo lidem a začal Kajze olizovat ruku, když k němu došla. Kajza zamávala na Ragnara a ten přivedl oba koně. Pomocí velkých a silných větví udělali nosítka, která přivázali ke koňským sedlům a opatrně do nich položili Shadowa. Potom každý vedl jednoho koně a vraceli se zpátky k chatě. Ragnar, který měl ještě v ruce pušku, se rozhlédl a zeptal se Kajzy, proč se zpozdila. Kajza mu řekla, o čem přemýšlela. Ragnar si najednou vzpomněl, že Perla zůstala pozadu, když se vydali za Shadowem. Najednou ji zahlédli, jak leží na boku a hlavu stočenou směrem, kudy je viděla naposledy utíkat. Ragnar předal otěže svého koně Kajze do ruky a rozběhl se k Perle. Ležela na boku a zdálo se, že nedýchá. Ragnar měl slzy na krajíčku, když ji viděl,Obrazek jak nehybně leží. Ragnar doběhl k Perle a položil ji ruku na hrudník. Perla zareagovala okamžitě. Zvedla hlavu, aby se podívala, kdo na ni sahá. Když uviděla Ragnara, jakoby jí někdo vlil do žil novou krev. Okamžitě byla na nohou a štěkotem dávala najevo, že ho ráda vidí. Shadow v nosítkách blafnul a Perla otočila hlavu k němu a odpověděla mu. Když dorazily k chatě, opatrně přenesli Shadowa dovnitř a Perla ho všude doprovázela. Bjerny, který vystudoval veterinární školu, chtěl Shadowa prohlédnout a ošetřit, ale jeho vrčení ho zastavilo. Kajza si sedla k jeho hlavě a začala ho rozptylovat, aby zapomněl na ruce, které se ho dotýkají, aby ho ošetřili. Celkem se jí to dařilo a Bjerny psa prohlédl a zašil malé ranky po kulce, která prolétla svalem. Pak dostal Shadow napít a Kajza si lehla vedle něj a oba usnuli. Ragnar vyšel z chaty, aby se postaral o koně, když se na něj znovu pověsila Anet. Ragnar však odmítl snášet její vlezlost a přímo jí řekl, že má rád Kajzu a ne jí. Anet se otočila a vběhla do chaty, kde se o chvíli později strhl cirkus. Ragnar se rozběhl dovnitř, ale ve dveřích se srazil s Anet, které krvácela ruka. Ragnar ji zastavil a posadil na lavičku, přinesl obvazy a ruku jí zavázal. Pak se zeptal, co se stalo. Anet pohodila hlavou, odstrčila Ragnara od sebe a vběhla do ohrady ke koním. Ragnar vešel do chaty a ptal se, co se stalo, že Anet krvácela ruka. Jeden z Anetiných kamarádů, Nathan, mu situaci popsal takto: Anet vběhla do chaty a bylo na ní vidět, že je naštvaná. Rozhlédla se po chatě a uviděla Shadowa a Kajzu, jak leží na zemi a spí. Rozběhla se k nim a kopla do Shadowa tak silně, až Obrazekzavyl bolestí. Najednou, jak bílý šíp, vystřelila Perla ze svého místa a kousla Anet do ruky. Anet se otočila a rozpřáhla se, že Perlu uhodí, když jí chytil Bjerny a před celou výpravou jí vynadal. Pak utekla ven. Ragnar se šel na Shadowa podívat, ale našel ho spokojeně spát vedle Kajzy, která se k němu tulila, protože v chatě byla docela zima. Ragnar sebral z jedné postele deku a opatrně je oba přikryl. Kajza ucítila teplo a otevřela oči. Vytáhla ruku z pod deky a chytla Ragnara za rukáv. Ten se zastavil a podíval se jí do očí. Kajza uhnula pohledem a pak Ragnarovi poděkovala, že jí pomohl zachránit Shadowa. Ragnar se nad ní naklonil a nečekaně ji políbil. Kajza se s ním začala líbat, když v tu chvíli vešla do místnosti Anet. Když je uviděla, začala na ně křičet. Perla se opět zvedla, ale Ragnar ji pohybem ruky položil zpět na její místo. Anet byla jak nepříčetná. Neustále kolem sebe vzteky mlátila, až se unavila natolik, že byla schopná poslouchat, co jí Bjerny říká. Po jeho slovech se trochu uklidnila, ale když uviděla Kajzu se Shadowem, rozběhla se znovu proti nim. Tentokrát byla Kajza vzhůru a zabránila jí, aby opět Shadowovi ublížila. Večer, když se všichni chystali do postelí, spala už Kajza zase u Shadowa, tentokrát však ve spacáku. Ragnar si lehl vedle Kajzy a oba se chytli za ruce. Anet dělala, že oni jsou pro ni vzduch. Ráno se však neudržela a začala se s Kajzou hádat. Ragnar se mezitím domluvil s Bjernym, že on s Kajzou a oběma psy a koňmi zůstanou v chatě, dokud se stav psa a koně nezlepší natolik, aby se mohli vrátit domu, nebo dokud se Bjerny nebude vracet s koňmi zpátky. Bjerny souhlasil, protože měli před sebou už jen dva dny cesty. Kajza pomocí mobilního telefonu volala domu a domluvila se s rodiči, že přijede později. Tak Ragnar a Kajza zůstali se psy a dvěma koňmi na chatě. Anet odjížděla s nenávistným pohledem v očích. Jela jako první, aby byla co nejdál od těch dvou. Když odjeli, Kajza přemluvila Shadowa, aby se šel ven vyvenčit. Zadní noha, která byla zraněná, ho velice bolela. Snažil se ji nést ve vzduchu. Perla se neustále točila okolo něj. Teprve teď měli Kajza a Ragnar možnost složit střípky včerejší příhody. Jeli k chatě, když si někdo všiml, že Kajza není mezi nimi. Ragnar a Bjerny dovedli ostatní do chaty a pak se vrátili po vlastních stopách. Perla se neustále ohlížela. Ragnar ji pustil, aby se pokusila Kajzu najít, ale ona se od koně nechtěla hnout. Najednou se rozběhla a Ragnar se podíval směrem, kterým utíkala a zahlédl Shadowa. Ten počkal až se k němu Perla přiblížila a pak se rozběhli, bok po boku, pryč. Ragnar upozornil Bjernyho na psy a oba se rozjeli za nimi. Pak uviděli Kajzu a psi. Konec už znají oba. Kajza sledovala Shadowa, jak si lehá. Bylo jí psa líto, ale nic jiného už dělat nemohla. Ragnar se ji snažil rozveselit. Perla se o to také snažila, ale Kajza se o Shadowa  moc bála. Jeho vůle a Kajzina péče dělali své a Shadow se rychle zotavil. Kajza a Ragnar se, při ošetřování psa, sblížili ještě víc. Bjerny se objevil o čtyři dny později. Uvítala ho přátelská Perla a o něco rezervovanější ShadowObrazek. Kajza a Ragnar se byli zrovna projít, když Bjerny přijel, ale štěkot psů je vrátil do chaty. Stádo koní v ohradě je okamžitě informovalo, že psi štěkali na Bjernyho. Shadow jako hlídač, Perla radostí, že ho vidí. Bjerny je také uvítal v chatě. Neuniklo mu, že Kajza a Ragnar jsou do sebe zamilovaní. O týden později se Kajza musela vrátit domů a musela to nějak vysvětlit Shadowovi, že ho musí opustit, ale že se vrátí co nejdříve. Shadow na ní dost lpěl a Ragnar se snažil, aby se Shadow od ní trochu odpoutal, a tak to pro něj bylo co nejméně stresující. Nakonec se podařilo. Shadow se částečně přeorientoval na Ragnara a Kajza odjela domu. Doma si vše zařídila a vrátila se za Ragnarem na Island. Shadow, když Kajzu opět uviděl, se nedal zastavit. Skočil na Kajzu a packy jí položil na ramena. Ta pod jeho váhou zavrávorala, ale rovnováhu nakonec udržela. Opět se opakovalo to samé, co na začátku. Shadow sledoval každý Kajzin pohyb, její gesto a slovní povel. Kajza ho často pozorovala a vzpomínala, jak se na začátku s ním seznamovala, jak ho k sobě lákala a nakonec ho přemluvila, aby se přidal k lidem. Jak jí zachránil život společně s Perlou. Nakonec se na Island přestěhovala natrvalo a Shadow byl jejím psem, po kterém vždy toužila. Po čtyřech letech se Kajza a Ragnar vzali a jejich psí rodina se rozrůstala o další toulavé i čistokrevné psy, které si vozili ze zahraničí, když jezdili po psích výstavách. A necelé dva roky po svatbě se narodila dvojčata - chlapci, ke kterým po třech letech přibyla ještě holčička.

(ilustrační foto)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář